Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 606

Elektronikk

Følgende av våre leverandører leverer utstyr innen Elektronikk.

 

MatrixMultimedia
  

Matrix Multimedia ble grunnlagt sommeren 1993 med ønsker om å lansere multimedia undervisningssystemer av høy kvalitet. Siden har firmaet produsert et bredt spekter av multimedia opplæringssystemer og tekniske læremidler som daglig benyttes en rekke steder verden rundt.
Firmaet har spesialisert seg innen feltene datateknikk og mikroprosessorteknikk, elektronikkog pneumatikk/mekatronikk.

Bytronics  

Bytronic International Ltd er et Engelsk firma som har spesialisert seg på å lage pedagogiske modeller for bruk i de videregående skoler, tekniske fagskoler og ingeniørhøgskoler.

De leverer utstyr for automasjon, prosesskontroll, mekatronikk, styringsteknikk, elektronikk, kommunikasjon, alternativ energi og pedagogiske simuleringsprogrammer.

DesignSoft  

DesignSoft er i dag den ledende leverandør av avanserte dataverktøy for undervisning.

Feedback  

Feedback Instruments Limited har vært representert i Norge med sine opplæringssystemer for elektro, elektronikk, telekommunikasjon siden midten av 1960 tallet.

I de siste årene har det også blitt levert utstyr i Norge for prosesstyring, instrumentering, automasjon og mekatronikk.

De er i dag en av de ledende aktørene på markedet for internettbasert opplæring.

HPS

hps SystemTechnik har siden 1971 utviklet og produsert undervisningssystemer i de tekniske fag i nært samarbeid med universiteter, høgskoler, yrkesskoler og industri i Tyskland.

Basert på prinsippet om at praktiske øvelser gir den beste kunnskap, har deres pedagogiske modeller og trenere blitt godt mottatt også i Norge. Omfanget av utstyr dekker fagene elektroteknikk, elektronikk og automasjon.

Avansert teknologi, høy kvalitet og en konsekvent bevissthet om at det er brukernes behov som skal dekkes, har medført at mer enn 3000 skoler og bedrifter i dag benytter utstyr fra HpS

K-TEAM  

K-Team Corporation er et Sveitsisk selskap som utvikler og produserer 6 avanserte mobile roboter med et vidt spekter av tilbehør for utvikling og undervisning.

De leverer også miniatyr single board kontrollere for automasjonsindustrien.

Khepera roboten benyttes i mer en 500 høgskoler, universitet og forskningssentre.

Lucas-Nulle
  

Lucas Nulle Lehr- und Messgeräte GmbH.

Tysklands ledende leverandør av læremidler for de tekniske fag på videregående skoler, fagskoler, høgskoler, universiteter og til forsvarets skoler.

De er det ledende firma for nyutvikling av læremidler etter dagens behov.

Programvare er tett integrert i deres undervisningssystemer.

De leverer utstyr for installasjonsteknikk, elektrisk strømforsyning, styringsteknikk, elektroteknikk- og elektronikk, kommunikasjonsteknikk, elektropneumatikk og hydraulikk, mikroprosessorteknikk, automasjon, kjøretøyteknikk og spesialtilpassede møbler og inventar til labaoratorier.