Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 606

Elektroteknikk

Følgende av våre leverandører leverer utstyr innen Elektroteknikk.

 

DesignSoft  

DesignSoft er i dag den ledende leverandør av avanserte dataverktøy for undervisning.

Elabo-TS  

ELABO Training systeme produserer læremidler til opplæring i grunnleggende elektroteknikk og elektronikk, Bus systemer, mekatronikk og automatisering.

Utstyret passer både for opplæring i skoler, og til etteropplæring innen bedrift.

Feedback  

Feedback Instruments Limited har vært representert i Norge med sine opplæringssystemer for elektro, elektronikk, telekommunikasjon siden midten av 1960 tallet.

I de siste årene har det også blitt levert utstyr i Norge for prosesstyring, instrumentering, automasjon og mekatronikk.

De er i dag en av de ledende aktørene på markedet for internettbasert opplæring.

HPS  

hps SystemTechnik har siden 1971 utviklet og produsert undervisningssystemer i de tekniske fag i nært samarbeid med universiteter, høgskoler, yrkesskoler og industri i Tyskland.

Basert på prinsippet om at praktiske øvelser gir den beste kunnskap, har deres pedagogiske modeller og trenere blitt godt mottatt også i Norge. Omfanget av utstyr dekker fagene elektroteknikk, elektronikk og automasjon.

Avansert teknologi, høy kvalitet og en konsekvent bevissthet om at det er brukernes behov som skal dekkes, har medført at mer enn 3000 skoler og bedrifter i dag benytter utstyr fra HpS

Lucas-Nulle
  

Lucas Nulle Lehr- und Messgeräte GmbH.

Tysklands ledende leverandør av læremidler for de tekniske fag på videregående skoler, fagskoler, høgskoler, universiteter og til forsvarets skoler.

De er det ledende firma for nyutvikling av læremidler etter dagens behov.

Programvare er tett integrert i deres undervisningssystemer.

De leverer utstyr for installasjonsteknikk, elektrisk strømforsyning, styringsteknikk, elektroteknikk- og elektronikk, kommunikasjonsteknikk, elektropneumatikk og hydraulikk, mikroprosessorteknikk, automasjon, kjøretøyteknikk og spesialtilpassede møbler og inventar til labaoratorier.