Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 606

Fornybar Energi

Følgende av våre leverandører leverer utstyr innen Fornybar Energi.

 

DesignSoft  

DesignSoft er i dag den ledende leverandør av avanserte dataverktøy for undervisning.

CUSSONS

Cussons Technology Ltd er en ledende produsent og leverandører av undervisningssystemer og industrielle testsystemer innen undervisning i ingeniørfagene forskning og produkttesting.

De leverer utstyr for den marine hydrodynamiske forskningssektor. Utstyret benyttes til evaluering av skrogdesign, fremdriftssystemer og andre marine konstruksjoner.

De levere også avanserte systemer for kavitasjonsforsøk, ensylindrede forbrenningsmotorer for forskning og utvikling, gassturbiner, utstyr for termodynamikk, vesketeori, avgassanalyse, prosesstyring.

H-TEC
  

H-Tec: Hydrogen er fremtidens viktigste energibærer ved siden av elektrisiteten. Det gir en ren energi, egner seg som drivstoff, og vil bidra til utnyttelse av fornybar energi.

Hydrogen er en ren energibærer som ikke fører til utslipp av klimagasser. Forbrenningsproduktet fra hydrogen er vann.

H-TEC utvikler og produserer undervisnings- og utstillingsmodeller som viser de forskjellige sider ved denne teknologien.

Lucas-Nulle
  

Lucas Nulle Lehr- und Messgeräte GmbH.

Tysklands ledende leverandør av læremidler for de tekniske fag på videregående skoler, fagskoler, høgskoler, universiteter og til forsvarets skoler.

De er det ledende firma for nyutvikling av læremidler etter dagens behov.

Programvare er tett integrert i deres undervisningssystemer.

De leverer utstyr for installasjonsteknikk, elektrisk strømforsyning, styringsteknikk, elektroteknikk- og elektronikk, kommunikasjonsteknikk, elektropneumatikk og hydraulikk, mikroprosessorteknikk, automasjon, kjøretøyteknikk og spesialtilpassede møbler og inventar til labaoratorier.